Brexit – Online bestellingen uit het VK – Douanerechten

Welke gevolgen heeft Brexit voor online bestellingen vanuit het VK?

Sinds 1 januari 2021 zijn er nieuwe regels van kracht voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
In dit artikel willen we in meer detail uitleggen welke impact Brexit zal hebben op online bestellingen vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn de regels voor het importeren van goederen in principe dezelfde als voor andere zendingen uit niet-EU-landen.

Er is echter een handelsovereenkomst tussen de EU en het VK. Dit geldt voor goederen die in Groot-Brittannië zijn geproduceerd. Voor producten die in het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt en in Duitsland of een ander EU-land worden afgeleverd, hoeven geen douanerechten te worden betaald.

Sommige categorieën goederen die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk en waarvan het land van oorsprong buiten het Verenigd Koninkrijk ligt, kunnen onderhevig zijn aan douanerechten als de bestelling meer dan £150 bedraagt.

Bestellingen met een waarde van minder dan €150 (exclusief verzendkosten) zijn vrijgesteld van douanerechten, ongeacht het land van herkomst van het product.

Bestellingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland worden geleverd, zijn over het algemeen niet onderhevig aan btw in het Verenigd Koninkrijk.
Er moet echter een omzetbelasting bij invoer van 19 procent of 7 procent worden betaald (plus accijnzen voor accijnsgoederen, indien van toepassing). De vrijstellingslimiet voor de invoer van goederen van minder dan 22 euro is op 1 juli 2021 afgeschaft. Bij elke bestelling moet nu invoerbelasting worden betaald.

Vanaf 150€ (135 GBP) kunnen douanerechten verschuldigd zijn. De douane biedt hiervoor een calculator: Rechtencalculator voor postverkeer

Waarde van goederen onder 22 euro

Eindprijs = waarde van de goederen – Britse belasting toegevoegde waarde

Voorbeeld:
Waarde van de goederen: 10 euro
– 20% BTW UK: 1,67 Euro
+ 19% DE invoerbelasting: 1,58 euro(NIEUW: wordt geheven vanaf 01.07.2021)
= 9,91 euro eindprijs

Waarde van goederen tussen 22 euro en 150 euro

Eindprijs = waarde van de goederen – Britse BTW + Duitse BTW

Voorbeeld

Waarde van de goederen: 100 euro
– 20% BTW: 16,70 euro
+ 19% DE BTW: 15,82 Euro

= 99,13 euro

Waarde van goederen van meer dan 150 euro

Eindprijs = waarde van de goederen – Britse BTW + Duitse BTW + douanerechten*

(*indien niet vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk)

Voorbeeld

Hoover waarde van de goederen: 200 Euro
– 20% BTW: 33,40 euro
+ 19% DE BTW: 31,64 euro
+ 3,40 inch

= 201,66 euro

Belangrijk: De waarde van de goederen is altijd inclusief verzendkosten.