Omzetbelasting terugbetaald krijgen

Producten die in andere Europese landen worden besteld, zijn inclusief de btw van het desbetreffende land, die kan oplopen tot 25% van de productprijs (bijvoorbeeld in Zweden). Als een bestelling rechtstreeks via Amazon wordt verkocht, trekt Amazon de buitenlandse btw af en berekent de prijs opnieuw met de Duitse btw. Voor alle andere detailhandelaren en online winkels wordt de btw van het desbetreffende land in rekening gebracht, wat betekent dat een klant tot 6 procentpunten meer btw betaalt dan in zijn eigen land.

Ondernemers die in het buitenland actief zijn en daar btw hebben betaald, kunnen buitenlandse btw terugkrijgen.
De vereisten zijn: De aanvrager moet een ondernemer zijn in de zin van de btw-wetgeving. De ondernemer mag geen inwoner zijn van het betreffende land en mag daar geen belastbare handelingen hebben verricht tijdens de beloningsperiode.
De bedragen van de voorbelasting moeten

De aanvrager moet een ondernemer zijn in de zin van de btw-wetgeving.
De ondernemer mag geen inwoner van het betrokken land zijn en mag er in het restitutietijdvak geen belastbare handelingen hebben verricht.
Bedragen aan voorbelasting moeten worden gedocumenteerd met originele facturen.
Een certificaat met fiscaal nummer van het relevante belastingkantoor is vereist.
Minimumbedragen en specifieke beperkingen voor de aftrek van voorbelasting moeten worden nageleefd.

Derde land: Dien de aanvraag rechtstreeks in bij de buitenlandse terugbetalingsautoriteit, voeg originele facturen en een certificaat met belastingnummer bij, houd rekening met minimumbedragen, aanvraagdeadline 30 juni van het volgende jaar.
EU: Aanvraag via het BZSt-portaal, afzonderlijke aanvragen voor elke lidstaat, elektronische verzending, minimumbedragen in acht nemen, aanvraagdeadline uiterlijk 30 september van het volgende jaar.
Hoe hoog is de terugbetaling van buitenlandse btw?

Het bedrag van de terugbetaling varieert afhankelijk van het bedrag van de geclaimde voorbelasting en de specifieke regelgeving van het betreffende land, waarbij rekening moet worden gehouden met beperkingen voor bepaalde uitgaven.
Vragen en antwoorden over buitenlandse btw-teruggave

Wie kan buitenlandse btw terugkrijgen?

Duitse ondernemers kunnen buitenlandse btw terugbetaald krijgen als ze in het buitenland actief zijn en daar btw betalen.

Wat zijn de vereisten?

 1. Ondernemersstatus: de aanvrager moet een ondernemer zijn in de zin van de btw-wetgeving.
 2. Geen woonplaats: De ondernemer mag geen inwoner zijn van het betrokken land en er geen belastbare handelingen hebben verricht.
 3. Originele facturen: Bedragen aan voorbelasting moeten worden aangetoond met originele facturen.
 4. Belastingnummer: bevestiging van het belastingnummer door het verantwoordelijke belastingkantoor is vereist.


Hoe krijg ik mijn geld terug?

 1. Toepassing in een derde land:
  • Aanvraag rechtstreeks bij de buitenlandse terugbetalingsinstantie.
   • Gebruik van het overeenkomstige aanvraagformulier in de nationale taal.
  • Bewijs met originele facturen en certificaat van belastingnummer.
  • Houd je aan de minimumbedragen en aanvraagdeadlines (uiterlijk 30 juni van het volgende jaar).
 2. Toepassing in EU-lidstaten:
  • Aanvraag via het elektronische portaal van de federale belastingdienst (BZSt).
  • Aparte aanvragen voor elke lidstaat.
  • Uiterste datum indiening aanvraag: 30 september van het volgende jaar.
  • Minimumbedragen (50 euro per jaar of 400 euro per kwartaal).
 3. Hoe hoog is de terugbetaling van buitenlandse btw?
  • Het bedrag van de teruggave hangt af van de geclaimde bedragen aan voorbelasting en de specifieke regelgeving van het land. In veel gevallen zijn er beperkingen op bepaalde uitgaven, zoals reiskosten, entertainmentkosten en autokosten.