BTW Italië (IVA) laten terugbetalen

De omzetbelasting in Italië heet “Imposta sul valore aggiunto” en bedraagt 22%.

BTW-teruggave (IVA) in Italië: Een uitgebreide gids

De terugbetaling van btw (Imposta sul Valore Aggiunto, IVA) in Italië kan belangrijk zijn voor veel bedrijven en particulieren die zaken doen of aankopen doen in Italië. Deze gids geeft een overzicht van de belangrijkste stappen en vereisten voor het succesvol aanvragen van btw-teruggave.

Wat is de IVA?

De Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) is de Italiaanse omzetbelasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten. Het algemene belastingtarief is 22%, maar er zijn verlaagde tarieven voor bepaalde producten en diensten, zoals voedingsmiddelen en medische apparatuur.

Wie kan een IVA terugbetaling aanvragen?

Zowel bedrijven als particulieren uit EU-lidstaten en derde landen kunnen een terugbetaling van de IVA aanvragen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze omvatten

 • De aanvrager mag geen belastbare handelingen verrichten in Italië.
 • De gekochte goederen of diensten moeten voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.
 • De factuur moet correct zijn opgesteld en alle benodigde informatie bevatten.

Voorwaarden voor vergoeding

Juiste facturen: Facturen moeten het volledige adres van de koper bevatten, het btw-identificatienummer, een opeenvolgend factuurnummer en een gedetailleerde beschrijving van de gekochte goederen of diensten.

Minimumbedrag: Het minimumbedrag dat kan worden terugbetaald varieert, maar is meestal 50 euro per factuur. Er kunnen echter uitzonderingen zijn, afhankelijk van specifieke voorschriften en de gekochte producten.

Termijnen: De vergoedingsaanvraag moet worden ingediend vóór 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarin de factuur werd uitgereikt.

De terugbetalingsprocedure

 1. Registratie
  Bedrijven uit EU-lidstaten moeten zich registreren voor IVA-terugbetaling via het elektronische portaal van hun thuisland. Dit portaal stuurt de aanvraag door naar de Italiaanse belastingdienst. Bedrijven uit derde landen moeten hun aanvraag rechtstreeks indienen bij de Italiaanse belastingdienst.
 1. Toepassing
  De aanvraag moet alle relevante facturen en, indien van toepassing, aanvullend bewijsmateriaal bevatten. Het is belangrijk dat alle documenten volledig en correct zijn om vertragingen te voorkomen.
 2. Onderzoek en beslissing
  De Italiaanse belastingdienst onderzoekt de aanvraag en stelt de aanvrager op de hoogte van zijn beslissing. Als dit wordt goedgekeurd, wordt het restitutiebedrag overgemaakt naar de opgegeven bankrekening. Dit proces kan enkele maanden duren.

Regelmatige uitdagingen en tips

 1. Taalbarrières: Omdat aanvragen en communicatie vaak in het Italiaans gebeuren, kan het nuttig zijn om gebruik te maken van een lokale belastingconsulent of een gespecialiseerd servicebedrijf.
 2. Documentatie: Zorg ervoor dat alle facturen en bonnetjes goed georganiseerd en volledig zijn. Onvolledige of onjuiste documenten kunnen leiden tot vertragingen of afwijzingen.
 3. Houd je aan deadlines: Zorg ervoor dat je alle deadlines haalt om een succesvolle terugbetaling te garanderen.

Conclusie

BTW terugvorderen in Italië kan een ingewikkeld proces zijn, maar het kan succesvol worden gedaan met zorgvuldige voorbereiding en naleving. Door gebruik te maken van de juiste middelen en diensten kunnen bedrijven en particulieren ervoor zorgen dat ze de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben en hun kosten verlagen.

Voor meer informatie en specifiek advies raden we je aan contact op te nemen met een ervaren belastingadviseur of gebruik te maken van de officiële informatiebronnen van de Italiaanse belastingdienst.

Voorbeeldtekst