Stawki VAT w największych krajach europejskich

Kraj

KrajProcentSkrót
Belgia21%BTW (niderlandzki), TVA (francuski)
Niemcy19%VAT (podatek od wartości dodanej) / podatek od towarów i usług (VAT)
Francja20%TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)
Włochy22%IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Holandia21%BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde)
Polska23%VAT (urzędowy) / PTU (Podatek od Towarów i Usług)
Szwecja25%Mamy (Mervärdesskatt)
Hiszpania21%IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
Stawki VAT w UE

Uwaga: Obniżone stawki podatkowe i stawki zerowe nie są tutaj brane pod uwagę.

Włochy mają najwyższą stawkę VAT w UE wynoszącą 22%. Niemcy oferują najkorzystniejszą stawkę podatkową na poziomie 19% – to całe 3% różnicy w stosunku do Włoch. Amazon odlicza tę różnicę od zamówień złożonych za pośrednictwem Amazon.it. Dowiedz się więcej na ten temat.

Podatek obrotowy (VAT ) i podatek od wartości dodanej (VAT) to synonimy. Potocznie VAT jest ogólnym terminem określającym podatek naliczony i podatek od sprzedaży . Jednak termin VAT nie jest już używany w prawie podatkowym.